Vizualizácia solárneho ohrevu a nameraných veličín

<< >>
t1 Teplota na paneli
t2 Teplota v solárnom výmenníku dolu
t3 Teplota v solárnom výmenníku hore
t4 Teplota v dohrievacom výmenníku
t7 Teplota média na výstupe z panelu
t8 Teplota média na vstupe do panelu
n1 Otáčky čerpadla solárneho okruhu
q1 Prietok média v solárnom okruhu
i Insolácia - okamžitý tok slnečnej energie
P Dodávaný tepelný výkon (priemer za 1h)
Q24h Teplo, dodané za posledných 24h
Q30d Teplo, dodané za posledný mesiac [1]
[1] do nazbierania údajov je hodnota Q30d extrapolovaná na základe tepla, dodaného za už pokryté obdobie